top of page

דבר היו"ר

בס"ד

 

תושבים יקרים

בהמשך לשרות שהמועצה הדתית מעניקה לתושבי האזור , אנו  שמחים לפתוח ערוץ נוסף למענכם התושבים המקבלים שירותים מהמועצה הדתית. בשעה טובה הקמנו את אתר האינטרנט החדש שלנו ובכך אנו צועדים צעד נוסף לשיפור ולייעול השרות שלנו . האתר הוא כלי נוסף להנגשת שרותי הדת לכלל האוכלוסייה וניתן יהיה לקבל בו מידע על הנעשה במועצה הדתית וגם לקבל שירות כמעט בכל התחומים בהם המועצה הדתית פועלת. אנחנו פועלים כל הזמן להתפתח ולהשתפר כדי לתת את השרות הטוב ביותר. אני מודה למקימי האתר ולכל הרבנים והעובדים השותפים להקמתו. אנו נשמח לקבל תגובות והצעות לשיפור מכל המשתמשים.

יהי רצון שלא תצא תקלה תחת ידינו ותהיה ברכה והצלחה בכל מעשה ידנו.

בברכה

שלום קופרמן

יושב ראש המועצה הדתית בקעת הירדן.

bottom of page