top of page

ימים ללא נישואין

מועצת הרבנות הראשית לישראל קבעה לאחר דיון את המועדים שאינם מומלצים לסידור קידושין והם:
 

  • ראש השנה: כ"ט אלול - ב' תשרי

 

  • יום כיפור: ט'-י' תשרי

 

  • סוכות: יד' בתשרי - כב' בתשרי

 

  • פסח: יד' בניסן - כא בניסן

  • ימי ספירת העומר- לפי מנהגי העדות

  • ימי שואה וזיכרון – לא מדובר באיסור לפי ההלכה, אבל אנחנו לא יכולים לחשוב על מישהו שירצה להתחתן באותם ימים, לכן שימו לב שלא לקבוע במקרה ובטעות את החתונה במועדים אלו (בערב יום השואה / ערב יום הזכרון, או יום השואה / יום הזיכרון עצמם):

  • יום השואה: כ"ו - כ"ז ניסן

 

  • יום הזיכרון: ג' - ד' אייר

  • שבועות: ה' בסיון - ו' בסיון

  • ימי בן המיצרים - יז' בתמוז עד ט' באב

bottom of page