top of page

מועצה אזורית מגילות

מקווה ורד יריחו - מגילות

שעות פתיחה: בתאום מראש

בלנית: שולה טאייב, טלפון: 050-3525036

            

    מקווה לא מונגש

מקווה אבנת - מגילות

שעות פתיחה: בתאום מראש

בלנית: עליזה אביאור, טלפון: 052-6858553

            

    מקווה מונגש חלקית, ללא הנגשה לבור הטבילה

קדם ערבה - מגילות

שעות פתיחה: בתאום מראש

בלנית: בלנית: רייצ'ל , טלפון: 058-7170221

            

    מקווה מונגש חלקית, ללא הנגשה לבור הטבילה

הרב לנדאו שלמה - רב מגילות - מצפה שלם050-5208781
bottom of page