top of page

נהלי קבורה

המועצה הדתית האזורית בקעת הירדן משתתפת בצערכם.

אנו מגישים בפניכם את המידע הנצרך משעת הפטירה.

על מנת לחסוך לכם עוגמת נפש והוצאות מיותרות כדאי לקרוא את הנחיות המועצה הדתית ולפעול על פי  השלבים . 

בכל מקרה ובכל מקום - אל תפנו לאמבולנסים וגופים פרטיים הדבר יגרור הוצאות מיותרות!!

הנחיות בעת פטירה למעוניינים לקבור בבקעת הירדן או במעלה אפרים .

​חברה קדישא מס' טלפון:

יו"ר שלום קופרמן - 0526230426

הרב מנחם גליצנשטיין - 0505250568

פטירה בבית חולים:

1.יש לקבל את מסמכי הפטירה מבית החולים.

2. להתקשר טל: 0526230426  חברה קדישא בקעת הירדן.

    אנו נדאג להכנת הנפטר, טהרה , תכריכים והובלתו לבית העלמין.

3. את מועד הלוויה יום ושעה יש לתאם איתנו בטל: 0526230426

    לפני הפרסום למשפחה ולציבור.                  

4. לפרסם למשפחה, חברים ומכרים את מועד הלוויה יום שעה ומקום.

5. להודיע למועצה האזורית על מקרה הפטירה והיכן יושבים שבעה

    כדי שניתן יהיה להגיע ולעזור בהתארגנות לשבעה .

פטירה בבית אבות:

1. יש לקבל את מסמכי הפטירה מרופא בית האבות.

2. להתקשר טל: 0526230426  חברה קדישא בקעת הירדן.

    אנו נדאג להכנת הנפטר, טהרה , תכריכים והובלתו לבית העלמין.

3. את מועד הלוויה יום ושעה יש לתאם איתנו בטל: 0526230426

    לפני הפרסום למשפחה ולציבור.                  

4. לפרסם למשפחה, חברים ומכרים את מועד הלוויה יום שעה ומקום.

5. להודיע למועצה האזורית על מקרה הפטירה והיכן יושבים שבעה

    כדי שניתן יהיה להגיע ולעזור בהתארגנות לשבעה .

 

פטירה בבית:  

1. יש להזמין אמבולנס מד"א.רופא מוסמך מאשר את דבר הפטירה

    ומנפיק מסמך: "הודעת פטירה".

2. בפטירה בבית יש להמתין לניידת משטרה המוזמנת על-ידי מד"א.

    לאחר בדיקת האירוע, מנפיקה המשטרה מסמך – "ויתור נתיחה".

3. להתקשר לשלום קופרמן טל: 0526230426  חברה קדישא בקעת הירדן.

    אנו נדאג להכנת הנפטר, טהרה , תכריכים והובלתו לבית העלמין.

4. את מועד הלוויה יום ושעה יש לתאם איתנו בטל: 0526230426

    לפני הפרסום למשפחה ולציבור.                  

5. לפרסם למשפחה, חברים ומכרים את מועד הלוויה יום שעה ומקום.

 6. להודיע למועצה האזורית על מקרה הפטירה והיכן יושבים שבעה

     כדי שניתן יהיה להגיע ולעזור בהתארגנות לשבעה .

 

 

הנחיות בעת פטירה למעוניינים לקבור במועצה האזורית מגילות ים המלח.

טלפון : הרב שלמה לנדאו - 0505208781

 

 

הנחיות בעת פטירה למעוניינים לקבור במועצה אזורית תמר.

טלפון : הרב שלמה לנדאו – 0505208781

          הרב יעקב מנדלזון -  0546623770

 

הנחיות בעת פטירה למעוניינים לקבור במועצה האזורית ערבה תיכונה.

טלפון : הרב משה בלוי – 0545458770

 

 

"המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד"

bottom of page