top of page

נוהל קבלת כשרות

על מנת ליצור מערכת כשרות אחידה ומוסדרת, מובאים בפניכם נהלי כשרות אלו המהווים כללים אחידים לכל עסקי המזון לפי התחומים השונים.

הענקת כשרות

בשורות הבאות אנו מבקשים להביא בפניכם את סדר הפעולות המתחייבות קודם מתן תעודת הכשרות.

הענקת הכשרות היא השלב הסופי שקודמים לו שלבים חיוניים

 

כל הדברים האמורים, הינם פרי נסיון מעשי המצטבר בשטח הכשרות וכתוצאה מעמל רב, חשיבה מאומצת וממוקדת.

 

 

הרוצה לקבל תעודת כשרות צריך לפעול כדלהלן:

א.      לפנות למועצה הדתית ולמלא טופס בקשה לתעודת כשרות. יש למלא בטופס את כל הפרטים, טופס שלא ימולא                   במלואו – לא יטופל.

ב.      לאחר מילוי הטופס – יתאמו אתך מהמשרד ביקור בעסק/מפעל/בית אריזה.

ג.       לאחר הביקור תקבל כללי כשרות, וכן עלות הכשרות, יש לחתום על הטופס ולהחזירו למשרד.

ד.      כשרות ראשונית ניתנת לנסיון של שלושה חודשים, לאחר מיכן אנו בודקים שוב את כל המערכת מצידנו, גם בעל               העסק יכול להביע את דעתו לגבי הליך הכשרות.

באם המערכת עובדת לשביעות רצונינו, ננפיק תעודת כשרות קבועה, שמתחדשת כל חצי שנה, בתשרי ובניסן.

 

*הכשרה לפסח – אם המפעל / העסק עובד בימי חג הפסח, עליו ליצור קשר עם המשגיח כחודש לפני החג, על מנת לקבל את ההנחיות המתאימות.

תעבור תעודת כשרות לפסח יש לשלם אחרה בסך 252 ש"ח .

bottom of page