top of page

עובדי המועצה הדתית

מועצה דתית בקעת הירדן - מעלה אפרים - מגילות - תמר - ערבה תיכונה

קופרמן שלום - ראש המועצה הדתית052-6230426
קריגמן נעמה - מזכיר - כלל הרשויות050-5720818
גינדין סוזי - מזכירה - כלל הרשויות02-9400012
 הרב גליצנשטיין מנחם - רב אזורי בקעת הירדן מעלה אפרים
050-5250568
הרב ממן אליעד - משגיח כשרות - בקעת הירדן050-5737499
הרב בלוי משה - רב אזורי ערבה תיכונה054-5458770
הרב לנדאו שלמה - מח' כשרות מגילות תמר050-5208781
רוטמן ענת - בלנית - מחולה052-8663490
מוריה רלב"ג - בלנית - שדמות מחולה050-5229947
הודיה כהן - בלנית - חמדת 052-4337308
יעל אלרן - בלנית - גיתית050-7795772
נטלי לובנברג - בלנית - גיתית050-8268278
לובה מיכאלובסקי - בלנית - יטב052-5284028
אביטל גוטשלק - בלנית - מבואות יריחו052-7203054
אורית אשואל - בלנית - רותם052-3401188
חוה שמחי - בלנית - משכיות053-5220753
לוי חנה - בלנית - יפית050-5553916
ברוריה רקנטי - בלנית - מחנה גדי054-5635130
עליזה אביאור  - בלנית - אבנת052-6858553
בלוי חנה - בלנית - ספיר054-5918770
תמר וולף - בלנית - מעלה אפריים053-5574940
סוויסה רחל - בלנית - נאות הכיכר052-8029451
שולה טאייב - בלנית - ורד יריחו050-3525036
רייצ'ל - בלנית - קדם ערבה058-7170221
בית חב"ד ים המלח - שמעון - מעלה אפרים054-7770695 
הרב גליצנשטייין מנחם - רב אזורי בקעת הירדן מעלה אפריים -
 050-5250568
הרב פיקסר אלישע - רב שדמות מחולה - בקעת הירדן052-3749320
הרב לב צבי - רב  מחולה - בקעת הירדן050-5475367
הרב מדר ינון - רב  חמדת - בקעת הירדן050-8855932
הרב נוביק מנחם - רב משכיות - בקעת הירדן050-9021113
הרב מנדלזון יעקב - רב נאות הככר עין תמר - תמר054-6623770
הרב לנדאו שלמה - כשרות ים המלח והאזור050-5208781
הרב בלוי משה - רב אזורי - ערבה תיכונה054-5458770
bottom of page