top of page

רשימת רבנים

הרב גליצנשטייין מנחם - רב אזורי בקעת הירדן מעלה אפריים -
 050-5250568
הרב פיקסר אלישע - רב שדמות מחולה - בקעת הירדן
052-3749320
הרב לב צבי - רב  מחולה - בקעת הירדן050-5475367
הרב מדר ינון - רב  חמדת - בקעת הירדן050-8855932
הרב נוביק מנחם - רב משכיות - בקעת הירדן050-9021113
הרב מנדלזון יעקב - רב נאות הככר עין תמר - תמר054-6623770
הרב לנדאו שלמה - כשרות ים המלח והאזור050-5208781
הרב בלוי משה - רב אזורי - ערבה תיכונה054-5458770
bottom of page